Sikkerhed

Hvis uheldet er ude

Ved mindre uheld forefindes:
Førstehjælpskasse
 i forrummet til toiletterne.
Varme tæpper  i forrummet til toiletterne.

Ved større uheld:
Ring 112

Sig navn og adresse tydeligt.
VALKYRIENS ADRESSE ER 
   Søndre Molevej 30, 4600 Køge

I forrummet til toiletterne forefindes.
Svømmeveste, tæpper, folietæpper og redningstov.

Redningsbælte
Findes på væggen ved saunaen og på badebroen.

Hjertestarter.
Findes udvendig på klubhusets nordvæg (Molesiden)

 

 

Hvis uheldet er ude

Ved mindre uheld forefindes:
Førstehjælpskasse
 i forrummet til toiletterne.
Varme tæpper  i forrummet til toiletterne.

Ved større uheld:
•   Ring 112

•   Sig navn og adresse tydeligt.
    VALKYRIENS ADRESSE ER 
   Søndre Molevej 30, 4600 Køge.

 

 

Baderegler

Sikkerhed
•   Bad aldrig alene. Hvis du får et ildebefindende, skal der være nogen til at hjælpe dig.
•   Vær opmærksom på strøm, vind og vejrforhold.
•   HUSK vinterbadning foregår på eget ansvar.

Gode råd
•   Spring aldrig på hovedet i vandet, sænk kroppen roligt ned i vandet.
•   Personer der er under indflydelse af alkohol og /eller euforiserende stoffer, må ikke vinterbade
•   Man må aldrig forsøge at svømme ind under isen
•   Der må ikke hugges flere huller ved siden af hinanden.
•   Ny-is kan være meget skarp, så man skal sikre, at isen i hullet er fjernet, eller at isen er ordentlig knust. 

Bad aldrig alene!
Læs mere om badesikkerhed:

Videoklip:
Falck har lavet en klar og grundig instruksionsvideo, om hjertestartere,
se den her:

Sundhedspartnerdk.dk har også lavet en instruksionsvideo, om hjertestartere, se den her: