Sikkerhed

Hvis uheldet er ude

Ved mindre uheld forefindes:
Førstehjælpskasse
 i forrummet til toiletterne.
Varme tæpper  i forrummet til toiletterne.

Ved større uheld:
Ring 112

Sig navn og adresse tydeligt.
VALKYRIENS ADRESSE ER 
   Søndre Molevej 30, 4600 Køge

I forrummet til toiletterne forefindes.
Svømmeveste, tæpper, folietæpper og redningstov.

Redningsbælte
Findes på væggen ved saunaen og på badebroen.

Hjertestarter.
Findes udvendig på klubhusets nordvæg (Molesiden)

 

 

Baderegler

Sikkerhed
•   Bad aldrig alene. Hvis du får et ildebefindende, skal der være nogen til at hjælpe dig.
•   Vær opmærksom på strøm, vind og vejrforhold.
•   HUSK vinterbadning foregår på eget ansvar.

Gode råd
•   Spring aldrig på hovedet i vandet, sænk kroppen roligt ned i vandet.
•   Personer der er under indflydelse af alkohol og /eller euforiserende stoffer, må ikke vinterbade
•   Man må aldrig forsøge at svømme ind under isen
•   Der må ikke hugges flere huller ved siden af hinanden.
•   Ny-is kan være meget skarp, så man skal sikre, at isen i hullet er fjernet, eller at isen er ordentlig knust. 

Bad aldrig alene!
Læs mere om badesikkerhed:

Videoklip:
Falck har lavet en klar og grundig instruksionsvideo, om hjertestartere,
se den her:

Sundhedspartnerdk.dk har også lavet en instruksionsvideo, om hjertestartere, se den her: