Indkaldelse til Valhalla 2021

 

 

 

INDKALDELSE VALHALLA 2021.

 

Bestyrelsen for Valkyrien indkalder hermed til Valhalla den 18. maj 2021 kl.19.

I år vil Valhalla, som tidligere bebudet, blive afholdt virtuelt.

Herom får I nærmere instruks nogle dage før, hvor I bl.a. får tilsendt et link.

 

                                                              

DAGSORDEN FOR VALHALLA:


 1. Valg af referent
  2. Valg af Valhallastyrer og stemmetællere.
  3. Høvdingen aflægger beretning.
  4. Gælkeren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Stormændene fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det kommende år.
  7. Valg af Stormænd, 2 Suppleanter, Revisor og 1 Revisorsuppleant. 
 2. Valg af Festudvalg og Navneudvalg.
  9. Eventuelt.

 

Ad 7:

 1. a) Følgende stormænd ønsker ikke genvalg:

 

     Lars Kemp stormand og gælker

     Kirsten Lund Jørgensen stormand og næstformand.

     Svend Erik Thomsen stormand.

 

Bestyrelsen indstiller efter ” jobopslag” blandt medlemmerne.

Anni Bladt Køster stormand og gælker.

Mette Vivaldi stormand.

Mogens Sommer stormand.

 

 1. b) Valg af en suppleant, da et medlem fratrådte i valgperioden.

 

 1. c) Valg af en revisorsuppleant, da Sten Ræbild ikke ønsker genvalg.

 

Ad: 8

 

 1. a) Navneudvalg. Ingen på valg.
 2. b) Festudvalg. Ingen på valg.

Pbv. Dorethe Pedersen, formand

         Kirsten Lund Jørgensen, næstformand.