INTRO-MØDER

På introduktionsmødet får nye medlemmer fremover deres brikarmbånd udleveret.

Det er obligatorisk at deltage i et intro-møde. Fremmøde er en forudsætning for udlevering af brikarmbåndet der giver adgang til Valkyrien.

Der er fastlagt 3 intro-møder i august, den

5/8,18/8 og 19/8
kl. 19 - 20:30

Fra 1/9 2020 vil introduktionsmødedatoerne fremover ligge fast den

1. mandag og den 3. torsdag i måneden
kl. 19 - 20:30

 

KONTAKT:

Karin Larsen
29 79 02 08
4600karinl@gmail.com

Svend Erik Thomsen
21 72 10 73 (helst SMS)
sv.t@live.dk