Sæt kryds i kalenderenSkagen Vinterbaderfestival 2020
- Et tilbud til vinterbaderklubber både nære og fjerne……


Så er vi atter i fuld gang med planlægningen af vores årlige vinterbaderfe-stival i Skagen, som ifølge traditionen er den sidste weekend i januar. I 2020 gælder det fra torsdag aften den 23. januar til søndag morgen den 26. januar.

Har I fortsat lyst til at være med i denne tradition eller er I nye deltagere, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Omkring 1. november vil jeres klub modtage en indbydelse med tilmelding,  tilbud om overnatning og et program, der igen giver jer en oplevelse ud over det sædvanlige!

Mange hilsner og på gensyn
Skagen Vinterbaderklub ”Isbryderne”