CROWDFUNDING

                                           

 
Kære Medlemmer

Køge Vikingelaug Valkyrien har i sammenarbejde og med støtte fra Spar Nord Fonden oprettet et projekt under Spar Nord Fondens nye platform: CrowdFunding.

Formålet er gennem ikke medlemmer i Valkyriens nærområde, at opnå støtte til vores nye badeanlæg, under overskriften: Valkyriens nye Badeanlæg på havnen ved Sdr. Mole i Køge. 

https://crowdfunding.sparnordfonden.dk/Project/51/valkyriens-nye-badeanlaeg-pa-havnen-ved-sdr-mole-i-koge

Som I kan se, når I åbner linket, har vi sat et støttemål på kr. 75.000. Heraf har Spar Nord Fonden på forhånd indsat kr. 25.000 i støtte kroner, så vi mangler nu kr. 50.000 i at nå målet.

Der er alt efter støttebeløb indsat modydelser (belønninger) fra Valkyrien. Ydelserne fremgår af projektsiden.

Hvad er Crowdfunding?

Spar Nord Fondens Crowdfunding er en platform, hvor initiativtager kan fortælle om sit projekt og appellere til omverdenen om økonomisk opbakning. Samtidig kan vi i Spar Nord Fonden vælge også at støtte værdige og stærke initiativer. Spar Nord Fonden afgør fra projekt til projekt, om økonomisk støtte kan gives – også i relation til Spar Nord Fondens uddelingspolitik.

 

Tid til Crowdfunding?

Crowdfunding til et projekt kan køre over en periode på maksimum tre måneder. Er målet eksempelvis en legeplads til 100.000 kroner, skal projektet have nået de 100.000 kroner eller mere, inden de tre måneder er gået. Hvis det økonomiske mål ikke nås inden tre måneder, modtager projektet/projektejer ikke det indsamlede beløb. Bidragsyderne får pengene tilbage.

I bestyrelsen vil vi i nærområderne omdele flyers med en opfordring til at støtte vores byggeprojekt.

Og I som medlemmer kan hjælpe til med at sprede denne opfordring til støtte via Facebook eller på anden måde.

22-10-2018

Lars Kemp

Gælker.