Parkeringsordning for medlemmer

Kære medlemmer af Valkyrien.

Det er lykkedes os at få vores sædvanlige P-plads friholdt for betaling af P-afgift, og vores plads er således eksklusivt forbeholdt medlemmerne i Valkyrien, i Kano-og Kajakklubben og i IF Frem.

Vi har indgået en aftale med Q-Park til sikring af medlemmernes P-rettigheder. Aftalen træder i kraft d. 15. marts, og fra den dato skal man have en gyldig P-tilladelse, har man ikke det, kan man få en bøde. Q-Park opsætter skilte på vores område med angivelse af, at Parkering kun er tilladt med gyldig P-tilladelse.

Desuden råder vi over et parkeringsområde i havneområdet før grus parkeringspladsen - ligeledes markeret med skilte.

Vi har valgt en løsning med elektronisk registrering, som løber indtil videre. I får derfor ikke en P-tilladelse i hånden, men medlemmernes bilnumre registreres hos Q-Park.

I skal herefter scanne jeres registreringsattest og maile den tilligemed jeres navn og medlems nr. til Alice Monberg alimon@youmail.dk . det er Alice der står for det praktiske omkring parkeringstilladelserne for Valkyrien og som sørger for, at oplysningerne går videre til Q-Park.

Registreringen løber som nævnt indtil videre, og så længe man er medlem. I skal dog sørge for at give meddelelse til Alice, HVIS/ NÅR I skifter bil.

De medlemmer, som Ikke har mulighed for at scanne deres registreringsattest hjemmefra, kan henvende sig på biblioteket og få hjælp til scanning og afsendelse derfra.
En anden mulighed er at tage et billede af registreringsattesten og sende det via mail som vedhæftet fil.

Det er vigtigt at du sender billedet af reg.attesten som vedhæftet fil, ikke som MMS.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gælker Lars Kemp lars@larskemp.dk eller til Alice Monberg, alimon@youmail.dk .

Vent med at parkere på pladsen til I har fået en bekræftelse fra Q-Park, på at parkeringstilladelsen er på plads.

På vegne bestyrelsen
Lars Kemp