Fondsstøtte

 

 

   Har støttet Køge Vikingelaug Valkyrien med kr.  1.000.000