Sandbunkerne på stranden

Sandbunkerne på stranden
De fleste har nok bemærket de store bunker af sand, som er blevet lagt på stranden. Vi har været i kontakt med Køge Kommune og Køge Kyst som meddeler at der er tale om rent sand som bliver flyttet rundt som følger af byggeriet på Køge Kysts byggefelt SH4, og der er givet tilladelse af miljømyndigheden hertil. I bestyrelsen anser vi derfor ikke sandet for bekymrende for badevandet. Dog har vi erfaret at sandet grumser vandet en smule når det blæser og bølgerne trækker det med ud. Når det bundfælder burde sigtbarheden igen blive som normalt.

Vi er løbende i kontakt med Køge Kommune om badevandskvaliteten ved vores anlæg, og vil naturligvis informere hvis der opstår hændelser, hvor badevandet bliver påvirket. 
Hvis I som medlemmer har viden om forhold som er ulovlige eller anden mistanke om forurening mv. i forbindelse med arbejderne i området omkring vores anlæg, må I endelig henvende jer direkte til fx Køge Kommunes Miljøafdeling (TMF@koege.dk) - og ved akut opståede hændelser, som fx olie- eller kemikalieudslip, også til Beredskabet.
Mvh
Bestyrelsen