Invitation fra andre klubber

Valkyriens deltagelse i andre Vinterbadeklubbers arrangementer samt ViDs årsmøde

Dåbsarrangementer indenlands 

Klubber rundt omkring i landet inviterer sædvanligvis 2 bestyrelsesmedlemmer til at deltage uden beregning. 2 ekstra kan deltage for egen regning, hvis den inviterende klub tillader det.

Invitationer sendes samtidigt til bestyrelsen og festudvalget af klubbens kontaktperson med besked om svar inden 4 dage.
Hvis ingen i de ovennævnte grupper ønsker at deltage, annonceres invitationen på hjemmesiden og sættes op i klubben, og alle medlemmer kan søge.

Ønske om tilmelding sendes til kontaktpersonen, Jens Henrik Koch 61691155, og først til mølle princippet benyttes.
Klubben dækker transport med billigste offentlige transportmiddel eller samkørsel i bil. Klubbens repræsentanter medbringer en gave til den inviterende klub. En flaske lokal brændevin eller tilsvarende.

Dåbsarrangementer udenlands
Annonceres på hjemmeside og i klubben. Medlemmer deltager for egen regning.

Andre invitationer
Annonceres på hjemmesiden og i klubben. Medlemmer deltager for egen regning.

ViDs (Vinterbadeforeninger i Danmark) årsmøde
Det årlige møde afholdes i marts/april.
Der deltager max 2 fra bestyrelsen. Klubben dækker alle udgifter - deltagergebyr samt transport med billigste offentlige transportmiddel eller samkørsel.
Det officielle referat fra årsmødet rundsendes.
Deltagerne rapporterer mundtligt tilbage til bestyrelsen.

Daab 1
livet i valkyrien 2
6P4A8432
6P4A2910 Pano