Indmeldelse

Hvordan bliver du medlem (AM)?

Ved at udfylde indmeldelsesblanket, der befinder sig i vort klublokale og på hjemmesiden www.valkyrien-koege.dk under ”Om os” (kræver ikke login).

Ved ønske om medlemskab eller indmeldelse SKAL man deltage i et intromøde. Der afholdes 2 møder pr. måned, som finder sted den 1. mandag og den 3. torsdag i måneden.

Efter mødet og indbetalt indmeldelsesgebyr og kontingent, modtager man sit personlige nøglearmbånd. Alle, der er fyldt 18 år, kan optages.

Kontingent:

Indmeldelsesgebyret er p.t. kr. 900. Kontingentet er ligeledes kr. 900, hertil kommer nøgle-depositum kr. 100

Passivt medlem (PM):


Passivt medlemsskab kan kun søges af aktive medlemmer, som skal aflevere nøglen, når de overgår til passivt medlemsskab.
Passivt medlemskab giver adgang til at deltage i klubbens arrangementer samt den årlige general forsamling.

 

Download indmeldelsesblanketter herunder (PDF):

Indmeldelsesblanket 1-9 2020 til 31-8 2021

Indmeldelsesblanket 1-1 2021 til 31-8 2021

Download indmeldelsesblanketter herunder (DOCX):

Indmeldelsesblanket 1-9 2020 til 31-8 2021

Indmeldelsesblanket 1-1 2021 til 31-8 2021

Gælker (Kasserer)

Lars Kemp
lars@larskemp.dk
T: 20 43 49 53

gavl
hus vinter solskin
is guirlander
turkis gruppe
solnedgang sten og is