Høvisk opførsel

 I følge dansk lov er det generelt tilladt at bade nøgen fra stranden i Danmark.

Det er imidlertid i.h.t. Politiets Ordensbekendtgørelse forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.
Med afsæt heri og in mente, at vi ikke er en klub for naturister men en klub for vinterbadere, har bestyrelsen udarbejdet følgende regelsæt, som vi henstiller, at man overholder, og som opsættes i omklædningsrum og Havstue:


Regelsæt for almindelig høvisk opførsel i Valkyrien

Vintersæson 1. september til 1. maj.
Håndklæde om livet ved al færdsel på broen, på området i øvrigt og ved solbadning.

Sommersæson 1. maj til 1. september:
Håndklæde om livet ved al færdsel på broen, på området i øvrigt og ved solbadning, samt badetøj i fornødent omfang, navnlig hvis der er andre, der benytter broen eller bader omkring os.

Invitation Jubilæumsfest(1)
Daab 1
livet i valkyrien 2
6P4A8432
6P4A2910 Pano