Historien

Vikingebadeklubben i Køge Bugt.
Valkyrien Køge er det lille, efterhånden ikke så helt lille, fristed som ca. 640 mennesker benytter sig af, når de dyrker deres fælles interesse for dejlig, frisk natur, iskoldt vand og selskabet med ligesindede medborgere i alle aldre, størrelser og professioner.

Ved at benytte menupunkterne til venstre, kan du få mere at vide om klubben: finde informationer om klubbens bestyrelse og udvalg, vores historie, samt se billeder fra vores herlige sted ved Søndre Mole.

Valkyriens Historie
I de gode gamle dage - før Ragnarok! – lå Køge Badeanstalt, hvor Køge Vikingelaug VALKYRIEN i dag har sin boplads. Her gik Køges skolebørn til svømmeundervisning, og hele sommeren var der liv og glade dage for børn såvel som voksne. Der var 1 og 3 meter vipper og en rutschebane at muntre sig med.

Hvad der er ukendt for de fleste Køgensere er nok, at når badesæsonen var slut, var der en lille kerne af vikinger, der ønskede at fortsætte badningen vinteren igennem. Mod det beskedne gebyr af kr. 2,- fik de af Badeanstaltens bademester en nøgle til låns, så de kunne benytte omklædningsrummene også om vinteren. Vi har ladet os fortælle, at den yngste vinterbader var ca. 14 år.

Vinterbadningen fik imidlertid sin afslutning, da Køge Badeanstalt blev nedrevet år 1970.

I starten af 90'erne var der imidlertid en lille gruppe mennesker, der genoptog ideen med at bade vinteren igennem. Foreningens stifter: Nina Bødker løb kommunen på dørene for at få hjælp til at starte en forening. Det var ganske vanskeligt, men den 15. september '92 så Køge Vikingelaug VALKYRIEN dagens lys med 25 medlemmer.

Den lille gruppe ønskede sig dog en badebro, men først i 1994 blev dette en realitet ved hjælp af materialer indkøbt dels for egne penge og dels ved sponsorater. Brobygningen blev foretaget af Produktionshøjskolen med hjælp fra medlemmer af foreningen og blev behørigt indviet af Køge bys borgmester, Willi "Gåpåmod" Eliasen, der senere selv blev medlem af lauget.

I den første spæde start fik man lov at benytte Kano og Kajakklubbens lokaler til omklædning. Det rygtedes hurtigt, at man nu kunne hoppe i vandet hele året, og således kom flere medlemmer til, og man fik i 1996 råd til at indkøbe egen skurvogn for omklædning. Og nu var medlemstallet oppe på ca. 60.

Nu begyndte medlemstilgangen at eskalere, og ved den årlige vikingedåb 2002 blev foreningens nye sauna indviet. Så blev badeturen tidsmæssigt lidt længere end normalt, nu skulle man jo i vandet mindst to gange – en gang før og en gang efter saunabadningen. Dette år kunne vi også fejre vort 10-års jubilæum ved en skøn fest afholdt i Køge Golfklubs lokaler. Vi var nu små 200 medlemmer.

Efterhånden har mange mennesker fundet ud af, at vinterbadning giver velvære og styrkelse af immunforsvaret, så nu er der rigtig run på vor forening – også tilskyndet af den megen omtale i fjernsyn og aviser – medlemstallet stiger og stiger, så vi får brug for større faciliteter til omklædning. En ny skurvogn indkøbes, bygges sammen med den gamle og indvies i 2004.

I 2005 kom et nyt hus til – Havstuen – (økonomisk støttet af LOA Bygge-og-Anlægsfonden), som kan benyttes til møder, efter-måneskinsbadning, kaffe-/tedrikning og meget mere, ikke mindst socialt samvær.

 

1202 medlemmer pr. 21. december 2020

Det nye Valkyrien - Læs her om hele tilblivelsesprocessen fra 2014-2020

Daab 1
livet i valkyrien 2
6P4A8432
6P4A2910 Pano