Faste begivenheder

Sæsonstart (Standerhejsning)
Vinterbadesæsonen starter d. 1. september og markeres med standerhejsning første søndag i september kl. 10. Festudvalget står i den forbindelse for morgenbrød og en lille skarp. Medbring selv kaffe og krus.

Julegløg
I december måned inviterer festudvalget på gløg i Havstuen.
Kom med dine hjemmebagte småkager og lad os ønske hinanden en glædelig jul.

Nytårskur
Nytårsaftensdag, 31. december kl. 10 -12, byder Valkyrien til Nytårskur, hvor vi ønsker hinanden Godt Nytår og skåler i champagne. Festudvalget arrangerer og byder også på kransekage.

Dåb
Vikingedåben er Valkyriens helt store årlige begivenhed. Den finder sted i januar (datoen skifter lidt fra år til år) og afvikles dels på klubbens boplads og dels på Teaterbygningen. Ved bopladsen kl. 10.

Selve dåbsceremonien finder sted i 2 grupper:

1)  Førstegangs dåbsbørn
2)  Jubi (5 års) dåbsbørn

Førstegangsdåb
Man er berettiget til førstegangsdåb, når man har badet mindst 40 gange inden for samme sæson eller har været medlem i mindst 5 år. 

Dvs. Man skal have været i baljen 40 gange mellem 1/9 og det efterfølgende års frist for tilmelding til dåb. 
De 40 gange skal altså ligge inden for én sæson og kan ikke ligge i samme kalenderår.

Jubi-dåb
5 år efter førstegangsdåben er man berettiget til jubi-dåb, hvor man tildeles et vikingenavn.

På Teaterbygning kl. 13
Anden afdeling af begivenheden finder sted på Teaterbygningen, hvor vi spiser frokost. Repræsentanter fra andre klubber plejer at deltage og arrangementet byder på diplomoverrækkelse, fællessang og underholdning.
Dåbsbørnene får overrakt deres dåbsbeviser ved dåbsfrokosten og opfordres derfor til at deltage i frokosten.

Valhalla
Valkyriens generalforsamling (Valhalla) afholdes som oftest på Teaterbygningen i april. Datoen skifter lidt fra år til år.

Sæson slut (standernedhaling)
Sæsonens slutning markeres med standernedhaling sidste søndag i april kl. 10. Ligesom til sæsonens start er Valkyrien vært og Festudvalget arrangerer og sørger for morgenbrød og en lille skarp. Medbring selv kaffe og krus. 

Søndre Havnedag
I august inddrager Køge Kyst Valkyrien i aktiviteter på havnen og ved Søndre Strand. Her medvirker de forskellige klubber mm. og Valkyrien inviterer til forskellige ”vinterbader aktiviteter” og sauna samt en god snak om, hvad det vil sige at være vinterbader.
Bestyrelsen står for tilrettelæggelsen af dagen og aktiviteterne realiseres under medvirken af frivillige hjælpere fra klubben.

Arbejdsdag
I sommerperioden indkalder Bestyrelsen til en Arbejdsdag i klubben. De fremmødte medlemmer hygger sig med at male, udføre småreparationer, luge, lave blomsterkummer, luge mm.
Dagen slutter med fællesspisning for deltagerne, hvor Valkyrien er vært.

 

Saunagus
En gruppe af klubbens medlemmer står for at forberede forskellige gusblandinger med æteriske olier.
Se opslag her på siden med nærmere oplysninger.

 

Måneskinsbadning
Valkyrien arrangerer måneskinsbadning. Af praktiske grunde starter seancen kl. 18:30, uanset hvornår månen står op.

Se datoer for Fuldmånebadning i Valkyriens Årsplan.

gavl
hus vinter solskin
is guirlander
turkis gruppe
solnedgang sten og is