Værdibeviser og Sponsorater

Kære medlemmer og sponsorer.

På medlemsmødet mandag den 13. november introducerede vi fra bestyrelsen et værdibevis og en 2 årig kontant sponsoraftale.

Værdibevis:

Mod at indbetale et beløb på kr. 500.-, eller et beløb der er et multipla af kr. 500.-, udsteder Valkyrien et værdibevis, der skal løbe frem til 1. juli 2024. Fra denne dato forfalder beløbet til medlemmet eller ihændehaveren uden forrentning. Se eksemplet på beviset neden for.

Sponsoraftale:

Vi opfordrer til tegning af sponsoraftaler, med en løbetid på minimum 2 år. Det årlige sponsorbidrag kan være på kr. 3.000,- eller mere. Sponsoratet vil være fradragsberettiget, såfremt virksomhedes er CVR registreret. Se eksempel på sponsoraftale neden for.

Hvad har vi selv som udgangspunkt af midler til at bygge for:

Efter at have reserveret likviditet til driften af foreningen frem til næste kontingentopkrævning i 2018, har vi nu kr. 640.000 i egenfinansiering. Ved udgangen af 2018 og 2019 vil beløbet være henholdsvis kr. 970.000 og kr. 1.150.000. Fra Køge Kyst har vi, som en kompensation for at vi skal flytte, lovning på kr. 2.500.000 (inkl. moms). Ved udgangen af 2018 vil vi følgeligt samlet have en egenfinansiering på kr. 3.470000 (ved udgangen af 2019, kr. 3.650.000).

Søgning af fondsmidler:

Når vi nu skal til at søge fondsmidler, er det en stor fordel, at vi som udgangspunkt har skabt en så stor egenkapital, at vi selv kan finansiere en væsentlig del af byggeriet. Dette er baggrunden for udstedelsen medlemsbeviser og sponsoraftaler.

Nedenfor kan du downloade eksempel på værdibevis og sponsorkontrakt:

Eksempel på værdibevis (pdf)

Eksempel på sponsorkontrakt (pdf)